Peticion kundër ndërtimit të HEC-it mbi lumin Shushicë

Statistics

DataNёnshkrime
Sep 09, 2018 1
Sep 01, 2018 1
Aug 30, 2018 3
Aug 29, 2018 3
Aug 28, 2018 1
Aug 27, 2018 1
Aug 26, 2018 4
Aug 23, 2018 1
Aug 22, 2018 2
Aug 21, 2018 2
Aug 20, 2018 5
Aug 19, 2018 7
Aug 18, 2018 1
Aug 17, 2018 1

Reklamim me Pagesё

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook